BETA

18.09.2009

01:37

אובמה ברך בעברית: לשנה טובה תיכתבו

נשיא ארה"ב מברך את אזרחי ישראל והציבור היהודי בתפוצות לרגל ראש השנה: כשבני הדת היהודית באמריקה וברחבי העולם מציינים יחדיו את הימים הנוראים, ברצוני לשלוח את ברכותיי החמות לשנה חדשה זו

(1:08 דק')