BETA

01.09.2009

17:24

מהארכיון: יומני עמרי שרון

מרס 2006: לידי חדשות 10 מגיעים המסמכים הפנימיים שבאמצעותם ניהל עמרי שרון את המדינה: מינה חברים, פתר בעיות למקורבים וקידם אנשי ליכוד • כיצד פעלה הברית ההדוקה עם אולמרט ואיך זה עבד באמת

יומני עמרי - חלק ב'