BETA

27.08.2009

21:33

לקראת החזרה לביה"ס: כך תרכשו ספרי לימוד - ולא תתרוששו

פחות משבוע לפתיחת שנת הלימודים, נגה ניר נאמן עם עצות שיוזילו באופן משמעותי את ההוצאה המאיימת מכולן - רכישת ספרי הלימוד

03:42 דק'