BETA

31.01.2011

04:41

האחים המוסלמים יצאו לרחובות באלכסנדריה

בכיכר א-תחריר בקהיר התקהלו צעירים והדליקו נרות, באלכסנדריה השתתפו בהפגנות חברי האחים המוסלמים והצהירו כי הם מוכנים להקריב את עצמם במהפיכה. אם יוגדרו הנופלים במהומות כשהידים, יגבר הרצון להקריב חיים במאבק מול הצבא המצרי

(1:29 דקות)

בכיכר א-תחריר בקהיר התקהלו אמש (ראשון) נוער הנרות של ההפגנות במצרים. הרעיון הוא להביא את הפנים של המהפיכה, הצעירים, על מנת ליצור מצור של האזרחים על הצבא ועל מובארק. בימים הקרוכבים ניתן יהיה לראות מי יישבר ראשון.

 

באלכסנדריה לעומת זאת, יצאו חברי האחים המוסלמים לרחובות, ומצהירים כי הם מוכנים להקריב את עצמם במהפיכה. בנוסף, דנים האחים המוסלמים בדינם של ההרוגים במפלגות. עלתה השאלה אם מדובר בשהידים, או מתאבדים שסיכנו את חייהם.

 

המשמעות של הגדרת הנופלים כשהידים, היא שמדובר במות קדושים, ואז יש יותר רצון להקריב חיים. כשהאחים המוסלמים יצטרפו רשמית להפגנות, הם יהוו את העתודה האמיתית של המערכה, יהיה להם יותר רצון להקריב חיים בקרב מול הצבא.