BETA

16.07.2009

01:54

עודכן:

מבחן הקלאבים הגדול

בדיקת אתרי הנופש מגיעה לסיומה. נגה ניר נאמן עם סיכום מדויק של הטובים ביותר בכל קטגוריה, והפעם רודוס וקפריסין. לשיפוטכם

(6:11 ק')