BETA

28.06.2009

22:49

עודכן:

האם בנק הפועלים ניסה לסגור את עיתון הארץ בגלל סיקור ביקורתי?

ב"הארץ" טוענים שבנק הפועלים הטיל חרם פרסומות על העיתון בגלל שמתח עליו ביקורת. בנק הפועלים מכחיש ואומר שהסיקור היה לא מקצועי אך לא קשור להחלטות של הבנק. סיפור על עיתונות ממש לא חופשית

(12:26 דק')