BETA

29.12.2010

22:43

הרשעה מינורית או מאסר: התרחישים האפשריים לסיומו של משפט קצב

לאחר שוויתר ב-2008 על עסקת טיעון שהיתה מותירה אותו עם עונש קל בלבד, קיימים ארבעה תרחישים אפשריים להכרעת הדין במשפטו של נשיא המדינה לשעבר. האם הוא יזוכה לחלוטין או שמא ישלח למאסר ממושך?

(1:29 דקות)

מחר (חמישי) יוכרע הדין במשפטו של נשיא המדינה לשעבר, משה קצב, המואשם בעבירות מין ובראשן אונס. לאחר שוויתר לפני כשנתיים על עסקת טיעון שהיתה מותירה אותו עם עונש קל של מאסר על תנאי בלבד, קיימים מספר תרחישים אפשריים להכרעת הדין.

 

רביב דרוקר מאמין שקצב יורשע >>

 

התרחיש הראשון הוא הדבר שקצב ככל הנראה מייחל לו - קבלת זיכוי מלא מהאישומים המיוחסים לו. אז יוכל לומר שההימור שלקח כאשר וויתר על עסקת הטיעון בשנת 2008 השתלם לו. תרחיש אחר הוא קבלת זיכוי מעבירת האונס והעבירות כלפי המתלוננת א', והרשעה בעבירות מעשה מגונה בכוח ובעבירות מינוריות למתלוננות ל' ו-ה'. העונש במקרה זה יהיה מאסר על תנאי או עבודות שירות.

 

אפשרות נוספת היא זיכוי של קצב מאשמת אונס והרשעה במעשה מגונה בכוח. אז העונשים שיוטלו על קצב עשויים להיות עבודות שירות או אפילו מאסר בפועל. אולם התרחיש החמור ביותר הנוגע למשפטו של הנשיא לשעבר, הוא הרשעה באונס, ואז לא תהיה ברירה אלא לשלוח אותו למאסר ממושך בכלא.