BETA

15.06.2009

00:04

עודכן:

"נאום נתניהו הוא צעד לאחור ונוגד את כל יוזמות השלום"

ברשות הפלסטינית מיהרו להגיב על נאומו של ראש הממשלה ותקפו את אותו על כך שהוא לא התייחס בו לגבולות המדינה הפלסטינית. אבו מאזן: אנחנו נחזור למשא ומתן רק לאחר שנתניהו יקבל את ההסכמות שהושגו עם אולמרט

(1:07 דק')

ברשות הפלסטינית לא חיכו זמן רב לפני שתקפו את נאום ראש הממשלה וטענו במפורש: "הנאום הזה הוא משחק". בהודעה שנמסרה מלשכת אבו מאזן נמסר כי נאומו של נתניהו נוגד את כל יוזמות השלום ובתוכן את היוזמה הסעודית שמדברת על גבולות 67'.

בעבורם הימנעותו של נתניהו לדבר על גבולות הקבע של המדינה הפלסטינית או להתייחס לסיכומים מוקדמים במשא ומתן הופכת את הנאום כולו לעקר וחסר טעם.

הנאום הזה נועד לאוזניים פלסטיניות, ובעבורם זה עדיין לא מספק. הוא דיבר על חזרה למו"מ ללא תנאי מקדים, ואבו מאזן רוצה לחזור למו"מ מהנקודה בה הופסק המו"מ עם אולמרט

נקודה נוספת של מחלוקת בין הצדדים היא ההכרה במדינת ישראל כמדינת היהודים. אבו מאזן מסכים לצעד כזה רק לאחר הסכם הקבע בעוד נתניהו רואה זאת כתנאי מקדים לכל התדיינות.