BETA

01.06.2009

00:43

ברית דמים

מסמכים שנחשפו לאחרונה חושפים עד כמה פרוץ תחום המוהלים בארץ. מוהלים ללא רישוי מנתחים כל דורש, ומוהלים עם רישוי מצפצפים על החוק. ההורים יכולים רק לבכות בדיעבד

(16:37 דק')

מסמכי הוועדה לפיקוח על מוהלים מוצגים לעיון הציבור באתר התנועה לחופש המידע:
www.meida.org.il