BETA

14.05.2009

12:13

פרקליטיו של קצב ילחצו לרווח את דיוני המשפט

משפטו של הנשיא לשעבר יחודש ב-1 בספטמבר ויתקיים ארבעה ימים בשבוע. סניגורו של קצב, עורך הדין ציון אמיר, ביקש משופטי בית המשפט לרווח את הדיונים אולם השופט ג'ורג' קרא הבהיר כי אינו מתכוון למרוח את המשפט הזה. השופטים המליצו לפרקליטיו של קצב להתחלק במעמסת התיקים השונים, אך אמיר הבהיר: "גם אמבה נגמרת אחרי מספר חלוקות"

(4:50 דקות)

הסתיים הדיון הראשון במשפטו של נשיא המדינה לשעבר, משה קצב, בבית המשפט המחוזי בתל אביב. קצב כפר באופן פורמאלי בכתב האישום, למרות שתשובה מפורטת טרם ניתנה ותינתן תוך שלושים יום.

כותרת חשובה נוספת שיוצאת מהדיון הראשון של המשפט היא שהשופט נחוש לנהל את המשפט הזה באינטנסיביות ואומר דבר די מדהים ביחס למערכת המשפט: החל מה-1 בספטמבר המשפט יתנהל במשך ארבעה ימים בשבוע - ראשון, שני, שלישי וחמישי - עד לסיומו.

ציון אמיר, עורך הדין שמייצג את קצב, התחנן על נפשו ואמר שיש לו עוד תיקים, ובהם תיקי רצח. השופט המליץ שעורכי הדין השונים יתחלקו במעמסה ביניהם. השאלה היא כעת האם עורכי הדין יערערו את ההחלטה הזו, שכן הם מנהלים תיקים נוספים.

ציון אמיר הגיב להחלטה בבדיחות: "גם לאמבה יש גבול למספר הפעמים שהיא יכולה להתחלק". השופט לא מקבל כרגע את התשובה, אך עורכי הדין מתכוונים להמשיך להיאבק בנושא בעיקר בגלל ענייניהם האישיים והתפרנסותם מתיקים אחרים.

עורך הדין ציון אמיר הוסיף: "יש לנו עניין רב לקיים את הדיונים במהירות רבה וביעילות רבה כדי להביא את הפרשה לסיום. גם צדק מהיר צריך להיעשות בקצב כלשהו שאפשר לעמוד בו. השופט רמז כי ימתן את קצב הדברים, כדי שנוכל להיערך בהתאם".