BETA

הורים של חיילים שהואשמו באלימות כלפי פלסטינים מגישים קובלנה

קצין ונגד בצה"ל מואשמים שהכו לפני כחצי שנה פלסטינים בכפר קאדום שבשומרון. אמו של הקצין טוענת כי הצבא לא הכשיר את החיילים נכונה ומתחמק מאחריות למעשיהם. השניים עצורים כבר 40 ימים

הוריהם של קצין צה"ל בדרגת סגן ונגד בדרגת סמל ראשון, שהואשמו באלימות כלפי פלסטינים, מגישים קובלנה פלילית נגד הצבא, על אחריות שילוחית למצב הפלילי שבו נתונים בניהם.

החיילים מואשמים שהכו לפני כחצי שנה פלסטינים בכפר קאדום שבשומרון, לאחר שמן הכפר נורו יריות אל הישוב קדומים.

אמו של הקצין מסרה לקול ישראל כי בנה נשלח לחקור את הפלסטינים בלי שהוכשר לכך ובלי שעבר הכנה נפשית. לדבריה, הצבא מתחמק מאחריות למעשה החיילים ונטש אותם. הקצין והנגד עצורים כבר 40 ימים.

קדומים היא התנחלות בשומרון שהוקמה ליד בסיס צבאי, שכונה על שמו של כפר ערבי שכן קדום. ביולי 2006 ירו חיילים בחמאדה שתיווי, בן 18, במרכז הכפר קאדום שבאזור שכם. שתיווי, שנפצע קשה, טופל על-ידי חיילים במקום ופונה באמבולנס צבאי לבית החולים בלינסון, שם מת מפצעיו. שתיווי היה חשוד בכוונה לחדור לישראל ולבצע פיגוע וכוחות צה"ל כיתרו את הבית שבו שהה, וכשניסה להימלט, ירו לעברו.