BETA

02.10.2017

15:28

עודכן:

התקבלה התרעה על נגיעה בגדר - אך דבר לא נעשה: הכשלים בחלמיש

צה"ל הציג את תחקיר הפיגוע בהתנחלות חלמיש שבו נרצחו שלושת בני משפחת סלומון בחודש יולי. הממצאים מעלים כשלים חמורים, בהם חוסר תקשורת בין הסיור הקבוע לאזרחים