BETA

28.04.2010

23:10

עודכן:

שאילתות בבית הדין הרבני: "האם לגלות למשטרה למי נתנו שוחד?"

מסמך פנים חרדי שהגיע לידי "חדשות 10" מציג דיון מבית הדין הרבני בעקבות פרשת הולילנד. על פי המסמך, לבית הדין הגיעו שאלות של אנשים שנתנו שוחד לפקידי עירייה וכעת שואלים האם במידה ויגיעו אליהם חוקרי משטרה עליהם להפליל את מקבלי השוחד

(1:44 דקות)

יחסי החרדים עם שלטון החוק הישראלי הם סוגיה סבוכה ותמוהה לעיתים. מסמך פנים חרדי שהגיע לידי "חדשות 10" מציג דיון מבית דין ירושלים לדיני ממונות ולבירור יוחסין בעקבות פרשת הולילנד.

לבית הדין הרבני הגיעו שאלות של אנשים, כך עולה מהפרוטוקול של הדברים, שנתנו שוחד לפקידי עירייה וכעת שואלים האם במידה ויגיעו אליהם חוקרי משטרה, מותר להם להלשין או "למסור" בלשון החרדית.

פרשת הולילנד – סיקור מלא>>

במסמך כתוב: "כמה אנשים שונים פנו בשאלה כמעט זהה לבית הדין... הם חוששים שהמשטרה תגיע גם אליהם לחקור אותם... הואיל ובזמנו נתנו שוחד לאחר העצורים".

בית הדין מסביר כי כל השואלים "מבקשים הנחיה מבית הדין האם כדי לקצר את העינויים של החקירות והמעצר מותר להם לספר את כל מה שעשו, למרות שבכך הם יפלילו את הפקידים מקבלי השוחד".

בתשובה שנכתבה על ידי בית הדין בראשותו של הרב דב לוין, שהוא מממקורביו המובהקים של הרב אלישיב, נאמר: "מכל זה נראה שאם כוונת המוסר אינה כדי להזיק לחברו, אלא כדי להציל עצמו מיסורים ועינויים", אז מותר לשתף פעולה עם המשטרה. אבל מודגש כי הדבר ייעשה לא למטרות של שלטון החוק או מילוי חובות ציבוריות אחרות.