לקראת הבחירות: בישראל חיים 4.8 מיליון בעלי זכות בחירה

מאז הבחירות האחרונות לכנסת בשנת 2006 גדל מספר בעלי זכות הבחירה המתגוררים בישראל ב-6.5%, שהם כ-293 אלף נפש. 81% מבעלי זכות הבחירה הם יהודים, 14% – ערבים

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (שלישי) נתונים לקראת הבחירות לכנסת ה-18 שייערכו בעוד שבועיים. על פי הנתונים, בישראל חיים כיום כ-4.8 מיליון בעלי זכות בחירה. עוד עולה מהנתונים כי מאז הבחירות האחרונות לכנסת ה-17 שנערכו ב-2006 גדל מספר בעלי זכות הבחירה המתגוררים בישראל בכ-293 אלף נפש - גידול של 6.5%.

באומדן זה אינם כלולים ערביי מזרח ירושלים, הדרוזים המתגוררים ברמת הגולן, אנשי צד"ל המתגוררים בארץ ושאר התושבים אשר אינם בעלי זכות בחירה לכנסת. כמו כן, האומדן אינו כולל אזרחים ישראלים בעלי זכות בחירה אשר שוהים בחו"ל תקופה ממושכת.

לעומת הנתונים של הלמ"ס, בפנקס הבוחרים נספרו 507 אלף בעלי זכות בחירה נוספים. מדובר בהפרש של 11%. זאת מכיוון שבפנקס הבוחרים כלולים גם אזרחים אשר שוהים בחו"ל תקופה ממושכת. בנוסף, ייתכן כי חלק מהאנשים הנמצאים בחו"ל תקופה ממושכת, הלכו לעולמם ולא נמסרה הודעה על כך למשרד הפנים בישראל.

נתונים נוספים: 81% מבעלי זכות הבחירה המתגוררים בישראל הם יהודים; 14% – ערבים (מוסלמים, נוצרים ערבים ודרוזים) ו-5% – עולים ובני משפחותיהם אשר אינם רשומים כיהודים במשרד הפנים (נוצרים, לא-ערבים ותושבים ללא סיווג דת).