החל הוויכוח: כמה כסף עלתה המלחמה בעזה?

כחמישה מיליארד שקלים - זו העלות המשוערת של מבצע "עופרת יצוקה" ברצועת עזה. על כך יש להוסיף את הנזק למשק ושיקום הדרום. מי ישלם? הויכוח החל

אות הסיום למבצע עופרת יצוקה הוא גם אות ההתחלה לויכוח בין מערכת הביטחון למשרד האוצר בשאלת מימון הוצאות הלחימה. בשלב הזה נאמדת עלות המבצע בארבעה מיליארד שקלים. משרד הביטחון כבר ביקש ממשרד האוצר תוספת תקציב של כשלושה מיליארד שקלים וזה כנראה לא מספר סופי.

במשרד האוצר סבורים כי המספרים מנופחים וכי הועדה המיוחדת שהוקמה לנושא תקציב הביטחון לאחר מלחמת לבנון השנייה הגדילה די את התקציב באופן שאמור לכסות את כל ההוצאות של המבצע בעזה.

מעבר לעלויות המלחמה יפצה האוצר את אזרחי הדרום על נזקים שנגרמו כתוצאה מנפילת רקטות בסכום של כמאה מיליון שקלים. האוצר יפצה עסקים גם בגין הנזקים הכלכליים העקיפי . סכום הפיצוי הכולל נאמד בכחצי מיליארד שקלים.

ההחלטה בנושא תקציב הביטחון תתקבל על ידי ראש הממשלה הבא, כשהמצב הכלכלי הקשה בהחלט מסבך את ההכרעה בין צורכי הביטחון לצרכיהם האחרים של אזרחי ישראל.

(1:45 דקות)