BETA

31.12.2008

00:09

יום בחייו של מנכ"ל מגן דוד אדום

כוחות מגן דוד אדום בדרום מתרוצצים בימים אלה מזירה לזירה ומנפילה לנפילה. אין כמעט טעויות בהתנהלות המסודרת שלהם ועל כל הפעילות מפקח מקרוב מאוד המנכ"ל אלי בין

(2:58 דק')