BETA

15.12.2008

01:25

איך פעלה הונאת הענק של יו"ר נסד"ק לשעבר?

כך עבדה שיטת ההונאה של ברני מדוף, יהודי בן 70 שנחשב לגאון השקעות בוול סטריט. במשך שנים הציג ללקוחותיו רווחים פיקטיביים. כשביקשו למשוך ולממש את השקעותיהם, הוא שילם להם, אבל לא את הרווחים, אלא את קרן ההשקעה של לקוחות חדשים שהגיעו אליו

(2:10 דק')

על רקע המשבר הכלכלי החריף, ארה"ב רועשת סביב הונאה פיננסית, אשר נעמדת ב-50 מיליארד דולר, ובמרכזה עומד ברני מדוף, יהודי בן 70 שנחשב לגאון השקעות בוול סטריט.

במשך שנים הציג מדוף ללקוחותיו רווחים פיקטיביים. כשביקשו למשוך ולממש את השקעותיהם הוא שילם להם. אך מה שהם לא ידעו זה שלא היה מדובר ברווחים, אלא בכספים שהגיעו מקרן ההשקעה של לקוחות חדשים שלו.

כל עוד וול סטריט עלתה, יכול היה מדוף להמשיך ולגלגל את הונאת הענק שלו ולגרוף לכיסו מיליארדים מדמי ניהול. בעקבות המשבר הכלכלי הגיעו מעשיו אל סופם וביום רביעי האחרון, כינס מדוף את שני בניו והתוודה: הכל היתה הונאה אחת גדולה.

בין הנפגעים העיקריים מההונאה ישנם ארגוני צדקה יהודים רבים ופדרציות יהודיות שהשקיעו משך שנים את כספם אצל "הגאון מוול סטריט".