BETA

10.12.2008

23:09

מספר 32 בליכוד מציג: משכורת בלי לעבוד

דוד אבן-צור מספר 32 ברשימת הליכוד, שימש כסמנכ"ל בחברת "המשקם" ועלות שכרו בין 2006 ו- 2008 הייתה 445,000 שקלים אבל לפי מבקר המדינה, הוא לא נכח בדרך כלל במשרדיה.

(1:12 דק')

נדב פרי: "אנחנו מדברים על אחד האנשים שעתרו נגד משה פייגלין, דוד אבן-צור מספר 32 ברשימת הליכוד, נציג מחוז חיפה, יכול להיות שיקודם. על פי הסקרים מדובר במי שעתיד להיות חבר בכנסת ישראל. הוא שימש כסמנכ"ל בחברת "המשקם". הנה פרטים מדוח מבקר המדינה האחרון מ-2008 עלות שכרו ב2006 הייתה 445,000 שקלים בכירותו היתה אמורה לבוא לידי ביטוי בעבודתו אבל, לפי מבקר המדינה, הוא לא השתתף בקבלת ההחלטות, לא מילא כל פונקציה בניהולה של החברה ולא נכח בדרך כלל במשרדיה, לא נמצאו משרדים המעידים כל עבודתו.
מבקר המדינה מצא כי כשדיווח על עבדותו שהה בעיריית קריית ים, והמלצת המבקר היא להפסיק את עבודתו.

אבן צור בתגובה "הדוח מתבסס על הנחות שגויות ויריבים פוליטיים שלי עושים בו שימוש כדי לנגגח אותי"