BETA

סימני השאלה סביב המחבל מתל אביב

המחבל נשאת מלחם, תושב הכפר עארה, כבר היה בידי ישראל וגם ישב במאסר. מדוע הוא שוחרר בעצם? כיצד הגדיר בית המשפט המחוזי בחיפה את מעשיו? ומה קבעו הפסיכיאטרים שבדקו אותו? השאלות הקשות לגבי המחבל נשאת מלחם, מהכפר עארה, שביצע את הפיגוע בתל אביב