BETA

10.11.2008

11:04

עודכן:

בית הדין לעבודה הורה לעובדי נתב"ג לשוב לעבודתם

עובדי רשות שדות התעופה, המוחים על תנאי העסקתם, נאלצו לשוב לעבודה בעקבות צו של בית הדין לעבודה • בית הדין קבע, כי על העובדים לחזור לעבודה החל מהשעה 11:00, ומחר בבוקר יתקיים דיון נוסף בו יצטרכו ועד העובדים והנהלת רשות שדות התעופה לדווח על ההתקדמות במשא ומתן ביניהם

בית הדין לעבודה, שדן הבוקר סכסוך העבודה בין עובדי רשות שדות התעופה להנהלת הרשות, קבע כי על העובדים להפסיק את השיבושים ולשוב לעבודתם החל מהשעה 11:00.

השיבושים יופסקו למהלך היום כשתוקף הצו הוא עד מחר בבוקר. מחר יצטרכו שני הצדדים לדווח לבית הדין על ההתקדמות במשא ומתן ביניהם.

קודם לכן, בשעות הבוקר, קבע בית הדין כי על העובדים לשוב לעבודתם עד להחלטה הסופית בעניין. למרות ששבו לעבודה, לא התנהלה העבודה בנתב"ג בקצב סדיר ונרשמו עיכובים בטיסות היוצאות.

העובדים החליטו לשבות אחרי שהמשא ומתן הלילי בין הנהלת רשות שדות התעופה לעובדים המוחים על חוזי העסקתם, הגיע למבוי סתום. בדיון דרש ועד העובדים של רשות שדות התעופה תוספות שכר לעובדי הניקיון והסבלים, וכן דרש לדון במעמדם של העובדים זמניים שאמורים היו לקבל קביעות.

העובדים עיכבו כבר מאתמול את ההמראות ואת פריקת המזוודות ממטוסים שנחתו, מה שגרם לשיבושים בעבודה בנתב"ג, אך הבוקר כאמור נאלצו העובדים לשוב לעבודתם.