BETA

04.11.2008

15:20

צו עיכוב יציאה מהארץ הוצא נגד ארקדי גאידמק

בפרקליטות טוענים כי מאז אוגוסט 2008 פועל גאידמק להעביר את נכסיו בישראל לגורמים אחרים או לשעבדם. בית משפט השלום בפתח תקווה קבע כי יש להבטיח שאיש העסקים יתייצב לחקירות נוספות או להליכים משפטיים אליהם יזומן ועל כן התנה את יציאתו של גאידמק מישראל בתשלום של 2.5 מיליון דולרים

(1:56 דק')

בית המשפט השלום בפתח תקווה הורה היום (שלישי) על הוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ לאיש העסקים ארקדי גאידמק.

כנגד גאידמק התנהלה בשנת 2005 חקירה בחשד לעבירות על חוק איסור הלבנת הון. עם סיום החקירה הפקיד איש העסקים ערבות בנקאית בסך מיליון דולרים כדי שיוכל לצאת לחו"ל. בהמשך הוגדלה הערבות שהפקיד לסך של ארבעה מיליון דולרים. בחודש מאי 2007 הוחזרה הערבות לגאידמק.

ואולם, לטענת הפרקליטות "סביבות חודש ינואר 2007 התעוררו כנגד המשיב חשדות חדשים הקשורים בעבירות חדשות לחוק איסור הלבנת הון וכן עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות".

נציגי הפרקליטות טענו כי "בחודש אוגוסט 2008, בסמוך להודעה שנשלחה אליו בדבר השימוע, החל המשיב להעביר את נכסיו המצויים בישראל לאחרים או לשעבדם".

לאור החשדות ולאור ההיקף הכספי של העבירות שמיוחסות לו, שעומד על 50 מיליון דולרים, ביקשו בפרקליטות להטיל על גאידמק "ערבויות וזאת על מנת להבטיח את התייצבותו לחקירה ולמשפט בבוא העת, אם וכאשר יוגש נגדו כתב אישום".

בפרקליטות ציינו עוד כי לרשות גאידמק עומדים מטוס פרטי ושתי יאכטות, באמצעותן הוא יכול לעזוב את הארץ. בפרקליטות העמידו את גובה הערבויות הנדרש מגאידמק על 5 מיליון דולרים.

פרקליטו של גאידמק, עוה"ד שלמה בן אריה התנגד לבקשת הפרקליטות וטען כי "המסכת העובדתית בעניינו של המשיב לא השתנתה. כבר בשנת 2005 נחקר המשיב לגבי אותם האירועים".

השופט החליט כאמור לאסור על יציאתו של גאידמק מהארץ וכדי להבטיח את התייצבותו של איש העסקים "לחקירה ו/או להליכים משפטיים יכול המשיב לצאת מהארץ" בכפוף להפקדת ערבות בנקאית בסך של שניים וחצי מיליון דולרים.