BETA

22.10.2008

23:52

לבני לש"ס: נשדרג את הצעתנו

לקראת הפגישה עם אנשי ש"ס מחר לבני העבירה מסר לפיו ישודרגו הצעותיה, כשברקע האפשרות להרכיב גם ממשלה צרה. פרשנות

(53 שניות)

רביב דרוקר: נראה לי יותר שהאפשרות היא של הקמת ממשלה רחבה, אם כי זה כמובן לא סגור. הרעיון של ממשלה צרה הוא כמעט בלתי אפשרי.למה זה נועד? בגלל שישנו פער של 400 מיליון שקל בערך בין קדימה לש"ס.

לבני העבירה מסר לאנשי ש"ס: מחר (חמישי) לפגישה המכרעת, אנחנו נבוא עם הצעה משודרגת, נעלה קצת, ואתם תרדו קצת, בגלל החשש שאני אלך ראש בראש ואנסה להקים ממשלה צרה.