BETA

23.09.2008

23:13

הטעויות של לבני

בניגוד לראשי ממשלה אחרים שנהגו להרחיק מהם את המשא ומתן עם המפלגות - לבני נוטלת את ניהולו לידיה. בחזית ש"ס: לבני מתרככת מהר מדי. פרשנות

לבני מנהלת את המשא ומתן הקואליציוני בצורה בוסרית. ראשי ממשלה נוהגים להרחיק את המגעים הללו מהם. מדובר בהתעסקות בחצר האחורית של הפוליטיקה - וזה דבר שהציבור לא אוהב לראות. בדרך כלל ראשי ממשלה רוצים שמישהו אחר ינהל את זה והיא לקחה את זה לידיים שלה.

כמו כן, יש תחושה שיושבת הראש הנבחרת של קדימה עדיין לא התמודדה עם הבעיות הקשות של המשא ומתן הקואליציוני. היא כבר פרצה את העקרון הראשון שהציבה בתחילתו - אם בהתחלה הציגה עמדה לפיה על המפלגות להיכנס לממשלה כאילו התחלפו ראשי הממשלה, כעת ברור שזה לא על הפרק. אלו רק ימיה הראשונים בתפקיד, אבל היא תצטרך לחשוב אחרת.