נושא החינוך מחלחל למערכת הבחירות

הפוליטיקאים מבינים שגם חינוך חשוב למצביעים בישראל והנושא מתחיל לחלחל למערכת הבחירות. תלמידי בתי הספר השבים ללימודים העניקו לפולטיקאים הזדמנות להתייחס לנושא, שיודעים שהוא חשוב אך לא תמיד מתייחסים אליו

(2:10 דקות)