מחנכים את עובדי המדינה: מי שזומן לכנסת ולא הגיע - יענש

מזכירי הממשלה והכנסת מיואשים - עובדי המדינה שמוזמנים לדיון בוועדות הכנסת השונות, פשוט אינם מגיעים. מזכיר הממשלה החליט לפעול ושלח מכתב לניצב שירות המדינה בו הוא מבקש ממנו לבחרון אופן נקיטת סנקציות או צעדים משמעתיים כלפי עובדי ציבור שאינם ממלאים את חובתם כלפי הכנסת

ממכתב ששוגר על ידי מזכיר הממשלה לנציב שירות המדינה והגיע לידי חדשות nana10 עולה כי עובדי המדינה אשר יזומנו לועדות הכנסת ולא יגיעו - צפויים להיענש.

בעקבות מספר מקרים בהם ננעלו ישיבות ועדות הכנסת, פשוט בגלל העדרותם של עובדי המדינה הרלוונטיים, שלח מזכיר הממשלה, עובד יחזקאל מכתב לנציב שירות המדינה, שמואל הולנדר.

יחזקאל הסביר במכתבו לנציב שירות המדינה כי מזה מספר חודשים, מנסים מזכירי הכנסת והממשלה הליכי לחזק את יחסי הגומלין בין הרשות המחוקקת והרשות המבצעת.

תהליך זה, כתב יחזקאל להולנדר, נתמך במלואו על ידי ראש הממשלה ויושבת ראש הכנסת.

"לצערי אני חש כי הנורמות אותן מנסה אני להשריש בקרב חברי הממשלה, אינן מחלחלות לכלל הדרג המקצועי קרי – עובדי המדינה" כתב מזכיר המדינה והוסיף "אני 'זוכה' ,לא אחת, למטר של תלונות מצד חברי כנסת על היעדרות, או אי שיתוף פעולה של עובדי מדינה המוזמנים לדיונים בוועדות הכנסת".

יחזקאל הוסיף ואמר כי התנהלותם של עובדי המדינה כל כך מזלזלת שאין ברירה אלא "לפעול לנקיטת הליכים משמעתיים כלפי אותם עובדים חריגים מקרב עובדי המדינה, בכל הנוגע לחובת התייצבותם ומסירת מידע בישיבות ועדות הכנסת".

מזכיר הממשלה סיכם את המכתב: "אודה על בחינת אופן נקיטת סנקציות או צעדים משמעתיים כלפי עובדי ציבור שאינם ממלאים את חובתם כלפי הכנסת".