תוכנית עדיפות לאומית לפריפריה יוצאת לדרך

על פי התוכנית "הפריפריה תוכרז כאזור עדיפות לאומית ובתקציב 2009 יוסטו כספים בכל משרדי הממשלה מהמרכז לפריפריה הגיאוגרפית". הנשיא בירך על התוכנית שתיכנס לתוקף בינואר 2009"בלי נגב וגליל אין מדינת ישראל" אמר פרס

שר האוצר רוני בר-און והממונה על התקציבים רם בלינקוב הציגו היום (שני) לנשיא המדינה שמעון פרס את תוכנית "עדיפות לאומית לפריפריה" - תוכנית אותה אישרו שרי הממשלה הלילה במסגרת תקציב המדינה לשנת 2009.

הנשיא ברך על התוכנית ואמר כי יתרונה טמון בכך "שלראשונה מדובר ביוזמה של האוצר ולא בכזו שנכפתה עליו ועל כן סיכויי מימושה גבוהים". פרס אמר כי יסייע לקדם את התוכנית החדשה על ידי גיוס "העם היהודי על משאביו" לצורך העניין. הנשיא הדגיש: "בלי נגב וגליל אין מדינת ישראל".

בר-און הסביר כי על פי התוכנית "הפריפריה תוכרז כאזור עדיפות לאומית ובתקציב 2009 יוסטו כספים בכל משרדי הממשלה מהמרכז לפריפריה הגיאוגרפית". לדברי בר-און "בפריפריה טמון פוטנציאל צמיחה אדיר למשק כולו ומוטלת עלינו האחריות ליישם מדיניות ממשלתית מכוונת ומוטת פריפריה כדי לממש פוטנציאל זה".

משרד האוצר גיבש בחודשים האחרונים תוכנית שלפיה הממשלה תקדם את הפריפריה באמצעות צעדים כגון: הגברת השוויון בפוטנציאל ההזדמנויות, צמצום הפערים בין הפריפריה לאזורים אחרים (בפרט מרכז הארץ), הגדלת שיעורי הצמיחה וחיזוק העצמאות הכלכלית של הפריפריה.

במשרד מציינים כי "התכנית תיושם תוך ניצול השקעות עבר בפריפריה ותוך שמירה על היעדים הפיסקאליים של הממשלה. על פי הצעת התקציב שאושרה, תכנס תכנית הפריפריה לתוקפה החל מינואר 2009".

על פי התוכנית הממשלה צפויה לפעול להשגת היעדים הבאים: תוספת של 370 אלף תושבים ליישובי הפריפריה בצפון המדינה עד שנת 2020, תוספת תושבים של 336 אלף ליישובי הפריפריה בדרום המדינה עד 2020, העלאת מספר המועסקים ביישובי הפריפריה בצפון המדינה ב-220 אלף עד 2020
והעלאת מספר המועסקים ביישובי הפריפריה בדרום המדינה ב-136 אלף עד 2020.

על יישום התוכנית לפיתוח הפריפריה יהיה מופקד מטה מיוחד, בו ישמשו הממונה על התקציבים באוצר ומנכ"לית המשרד לפיתוח הנגב והגליל כיו"רים, וכחברים ישבו בו, בין היתר, נציגי מנכ"ל ראש הממשלה, היועץ המשפטי לממשלה, משרד התמ"ת ועוד.

המטה ינחה את משרדי הממשלה השונים, על פי תחומי אחריותם כיצד ליישם את מדיניות הממשלה בנוגע לפריפריה.