מסיבה ותה

השדרים הבריטים, בורים שכמותם, לא הבינו את גודל הרגע ההיסטורי בשיוט של שחר צוברי. בערוץ הראשון הבינו את גודל הרגע, אבל לא תמיד הבינו שהם בטלוויזיה...

(56 שניות)