מזוז: פרידמן ירסק את שלטון החוק

היועץ המשפטי לממשלה תקף בחריפות את הצעת החוק של שר המשפטים, לפיה תפקיד היועץ יפוצל. מזוז כינה את הצעת החוק "אסון" ואמר: "מדובר בריסוק תפקיד היועץ המשפטי לממשלה". קודם לכן אמר פרידמן כי הצעתו רק תחזק את שלטון החוק

(42 שניות)

גוברת המתיחות בין שר המשפטים, הפרופסור דניאל פרידמן, ליועץ המשפטי לממשלה, מני מזוז. בכנס שנערך באוניברסיטה העברית בירושלים, התייחס שוב פרידמן לכוונתו לפצל את סמכויות היועץ המשפטי לממשלה, ומזוז, שנכח גם הוא בכנס, תקף אותו בחריפות.

"אני מחזק את שלטון החוק כי החלוקה היא טובה ונכונה. בדרך זו, הסיכוי שלי להגיע לאמת היא טובה יותר. בנוסף, הצעת החוק מחזקת את עצמאות התביעה הכללית", אמר פרידמן, שמעוניין כי התפקיד הקיים יפוצל לשניים - יועץ משפטי שתפקידו יהיה רק לייעץ ותובע כללי.

"אנו נמצאים במצב בו היועץ המשפטי לממשלה יושב בישיבות ממשלה, ולזכותו של מזוז יש לציין כי הוא הגביל את השתתפותו רק למקרים שהיו נראים לו נחוצים, אך זהו מצב בלתי אפשרי. היועץ המשפטי לממשלה מחזיק בתיקים והחקירות של ראש הממשלה, ויחד עם זאת יושב ומייעץ ומשתתף בדיונים איתו. זהו מצב לא טבעי, המצב הוא בלתי אפשרי ואי אפשר להמשיך איתו".

שר המשפטים הדף את הטענות לגבי עיתוי ההצעה ואמר כי אינו מכיר עיתוי שהוא טוב. "הכוונה היא שהחוק, במידה ויתקבל, ייושם רק לאחר סיום תקופתו של היועץ המשפטי לממשלה הנוכחי", הסביר פרידמן. "אנחנו מדברים כרגע כשנה וחצי לפני תום התקופה, וזה זמן נאות".

פרידמן התייחס לבעייתיות שקיימת לדבריו שתפקיד היועץ ואמר: "הבעיה הקונקרטית היא כאשר יועץ משפטי לממשלה טועה, ואז ממשלה נקלעת למצב בלתי אפשרי בכלל. אומרים לה שהיועץ המשפטי טעה, אבל על הממשלה ללכת על פי הטעות כי היא מחייבת. כל אדם בישראל יכול לפנות לבית משפט מבלי שיבקש אישור מאף אחד ואילו ממשלת ישראל חייבת לקבל אישור".

מזוז: הצעת החוק תרסק את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה

היועץ המשפטי לממשלה אמר בתגובה לדבריו של שר המשפטים, כי אין בין השניים מחלוקת אישית, אלא מקצועית, אך עם זאת תקף את פרידמן בחריפות. "הצעת החוק שמונחת על השולחן היא הצעה לריסוק תפקיד היועץ המשפטי לממשלה ולריקונו מתוכן בעל משמעות", אמר מזוז.

"הכותרת של פיצול ההצעה מבקשת לייצר שני תפקידים מוחלשים עם כפיפות לשר ולממשלה, מעין פקידים ממשלתיים ללא כל סמכויות אמיתיות, ללא כוח החלטה ועם אוריינטציה ברורה של מינוי מקרוב".

מזוז המשיך לתקוף את הצעת החוק ואמר שאם תתקבל – יהיה הדבר לאסון. "היא תרסק את כל המבנה שנבנה בעשרות שנים של עבודה חזקה כדי להבטיח את תקינות רשויות השלטון השונות. כל המערך יקרוס באחת".