חברות כ"א: עשרות אלפי עובדים יקבלו הודעות פיטורים בימים הקרובים

עשרות אלפי עובדים המועסקים דרך חברות כח אדם צפויים לקבל הודעות פיטורים שיודיעו על סיום העסקתם מה-1 באוקטובר. הסיבה: סיום פרק הזמן של תשעת החודשים אותו קובע החוק בו ניתן להעסיק עובד דרך חברת כ"א ולא כעובד מן המניין. ההסתדרות: נפעל נגד מעסיקים בפועל שלא יקלטו עובדי כ"א על-פי חוק

(25 שניות)

עשרות אלפי עובדי חברות כוח אדם צפויים לקבל מכתבי פיטורים בימים הקרובים, שיודיעו להם על סיום העסקתם החל מה-1 באוקטובר 2008. כך מוסר איגוד חברות כוח האדם, המנמק את הפיטורים בכניסתו לתוקף של חוק חברות כוח אדם החל ב-1 בינואר 2008. החוק קובע כי עובד שהועסק דרך חברת כוח אדם במשך תשעה חודשים אצל אותו מעסיק, ייקלט כעובד חברה מן המניין או ייפלט מהארגון.

לטענת חברות כח האדם, רבים מהמעסיקים אינם מעוניינים בקליטת העובדים בשורותיהן, ולכן סביר כי רבים מהם יפוטרו. היות וחברת כח האדם היא המעסיק הישיר של אותו עובד היא זו שעליה לפתוח בהליך הודעה מוקדמת במקרה של פיטורים. לטענת איגוד חברות כח האדם, בחודשים האחרונים הוא פעל לשינוי החוק, וגיבש הצעה להסכם חלופי חדש המבקש למנוע את הפיטורים.

הפתרון אותו מציע הארגון הוא הארכת התקופה המוגדרת בסעיף הקליטה ל-18 חודשים במקום תשעה חודשים בלבד. לטענתו, תקופה זו מאפרת לעובד לצבור ותק וזכויות סוציאליות, וכן מקנה למעסיק זמן מספיק כדי להיערך כראוי לקליטת עשרות העובדים בחברה כעובדים קבועים.

יחימוביץ': לעשות את החוקי והראוי

"נפעל נגד כל מעסיק בפועל שלא יקלוט עובדי כח אדם על פי החוק, הן ברמה המשפטית והן ברמה הארגונית", אמר יו"ר ההסתדרות, עופר עיני, בתגובה להודעת איגוד חברות כח האדם. לדברי ההסתדרות, כל עובד שלא ייקלט במקום העבודה ויפנה להסתדרות יזכה להגנתה המלאה.

ח"כ שלי יחימוביץ' (עבודה) אמרה בתגובה להודעת איגוד חברות כח האדם, כי "מעסיקים שיפטרו עובדי כ"א במקום לקלוט אותם כפי שמחייב החוק, יעברו על החוק. מוטב למעסיקים שייטלו דוגמא מבנק הפועלים ומקופת חולים כללית שעשו את המעשה הראוי והחוקי והודיעו כי יקלטו את עובדי כ"א כעובדים מן המניין".

לפני כשבוע נודע כי בנק הפועלים מתעתד לקלוט לשורותיו מאות עובדים שהועסקו עד כה באמצעות חברות כח אדם, בשל כניסתו לתוקף של חוק חברות כח אדם. בפועלים לא חיכו עד אוקטובר והחלו בהליך קליטת העובדים מוקדם יותר מהמחוייב בחוק. מהבנק נמסר כי בתחילה יקלטו העובדים במעמד זמני, ובהמשך יוענק להם מעמד של עובדם קבועים על סמך כישוריהם ובהתאם לצרכי הבנק. יצוין כי בנק לאומי החל בקליטת עובדי חברות כח האדם שהועסקו אצלו כבר ב-1 ביוני.

אגרקסקו לא תפטר את עובדי כוח האדם שלה

בתוך כך נודע כי יצאונית המוצרים החקלאיים אגרקסקו לא תפטר את עובדי כוח האדם המועסקים אצלה, בניגוד לפרסומים קודמים. כך עולה מהודעה משותפת שמסרה החברה יחד עם ההסתדרות לבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע.

על-פי ההודעה, ההסתדרות ואגרקסקו הגיעו להסכמה כי שני העובדים שהועסקו בפועל על-ידי החברה באמצעות חברת כח אדם, ושבגינם הגישה ההסתדרות בשבוע שעבר תביעה נגד החברה, ייקלטו כעובדים מן המניין בחברה, במסגרת הכוונה של החברה לקלוט עובדים נוספים. הסיכום הושג בתום פגישה בין יו"ר ההסתדרות, עופר עיני, למנכ"ל אגרקסקו, שלמה תירוש. הסיכום נערך על דעתו של יו"ר ועד עובדי החברה, שאול צבעוני, שהשתתף אף הוא בפגישה.

עיני הביע קורת רוח מהסיכום בעניין אגרקסקו: "אני מברך את שלמה תירוש וסבור שאגרקסקו קיבלה את ההחלטה הנכונה והודיעה על קליטת העובדים. ההסתדרות תמשיך לעמוד על המשמר ותפעל גם ברמה הארגונית וגם במשפטית נגד כל מעסיק שינסה לעקוף את החוק".