BETA

22.07.2008

13:51

עודכן:

"האמנתי שאולמרט יכול לאחד אנשים"

ביומה האחרון של עדותו הנגדית, דבק משה טלנסקי בגרסתו כי גייס כספים עבור ראש הממשלה, מכיוון שהרגיש קרבה לרעיונות שעמדו בבסיס המצע שלו - חזון ארץ ישראל השלמה וירושלים המאוחדת. ברגע יוצא דופן טלנסקי גם פצח בשירת "שתי גדות לירדן" כדי להוכיח לנוכחים באולם את מחוייבותו לרעיונות אלה. כשפרקליטו של ראש הממשלה אמר כי הוא אינו מאמין לו, טלנסקי נעלב

(01:01 דקות)

היום האחרון לחקירתו הנגדית של עד המדינה בפרשת מעטפות הכסף, משה טלנסקי, התנהל בצורה בלתי שגרתית, במיוחד כאשר משה טלנסקי, שביקש להוכיח לנוכחים באולם בית המשפט את מחוייבותו העמוקה לרעיון ארץ ישראל השלמה, פצח בשיר "שתי גדות לירדן".

טלנסקי שב וחזר על דברים שכבר השמיע בעבר, לפיהם מה שקישר בינו לבין ראש הממשלה היו הרעיונות של ירושלים המאוחדת וארץ ישראל השלמה. עם זאת אמר טלנסקי "אני זוכר שאמרתי ארץ ישראל השלמה, כי זה מה שאולמרט אמר וחשבתי שזה מאוד נחמד, אבל מעולם לא עבדתי עבור זה או גייסתי כסף עבור זה". טלנסקי הוסיף - "האמנתי שאולמרט יכול לאחד אנשים".

איש העסקים היהודי אמריקני הסביר שוב את הזיקה שלו לאולמרט וטען: "הוא אמר שישמור על ירושלים מאוחדת. הוא היה חבר הליכוד. אמרתי שאולמרט הולך להיות ראש ממשלה. הוא אמר לי שהוא הולך לשמור על ישראל ואנחנו כולנו מעוניינים בארץ ישראל השלמה ותמכנו בהתנחלויות".

תל צור מפקפק - טלנסקי נעלב

טלנסקי המשיך: "הוא אמר זאת כשרץ לראשות העיר ירושלים. הוא אמר שהוא מאמין בכך. האם זו היתה הסיבה שגייסתי כסף עבורו? בהחלט לא. אמרתי שגייסתי אותו כי האמנתי וחשתי שהיתה לו היכולת לאחד אנשים וחשבתי שעשה זאת. זו היתה הסיבה, והתורמים רק ידעו שהוא לא יחלק את ירושלים". כשעו"ד תל צור אמר שהוא אינו מאמין לטלנסקי ענה עד המדינה כי הוא נעלב.

עוה"ד נבות תל צור, פרקליטו של ראש הממשלה, ניסה להוכיח כי חוקרי המשטרה השתמשו בטלנסקי כדי להכניס מילים לפיו של עו"ד אורי מסר. תל צור התמקד בטיב הקשרים בין שולה זקן לטלנסקי, ואמר: "אתה העדת בחקירת המשטרה שמעולם לא היה ידוע לך על כך שכספים שנתת לשולה זקן או למר אולמרט נשמרו בכספת אצל עו"ד מסר. וזה נכון מה שהעדת. לא ידעת". טלנסקי השיב בחיוב.

טלנסקי: כשאתה בחקירה מכניסים לך מילים לפה

גם היום טלנסקי טען כי אינו זוכר פרטים. "אני לא ידעתי על כסף בכספת ושהיתה כספת. לא דנתי איתו בכספת ולא זוכר שדנו בכסף", אמר.

תל צור המשיך להתמקד בעו"ד מסר ובטענת ההגנה לפיה השוטרים שמו מילים בפיו. לטלנסקי אמר: "אמרת לנו שנכשלת בחקירה פעמים רבות ושהשוטרים שמו מלים בפיך". טלנסקי אישר את דברי תל צור וזה הסביר כי ברצונו להראות שלמסר עשו את אותו הדבר. עד המדינה הוסיף "כשאתה בחקירה והם אומרים משהו במצב הזה, אתה לא יודע אם זו שאלה, הצהרה, מכניסים לך מלים לפה זו לא שיחה רגילה".

בהמשך התמקדו עורכי הדין של אולמרט בפגישותיו של טלנסקי עם בנו של ראש הממשלה - שאולי אולמרט. "אני יודע שנתתי לו הלוואות. הלכתי לבקר אותו - זה רשום שם לא היתה לי שום סיבה אחרת לפגוש את שאול אולמרט", אמר טלנסקי.

בשלב זה יש שלושה אירועים מתועדים שבהם הועבר כסף מזומן מטלנסקי לאולמרט. ההערכה היא כי היו אירועים נוספים, אולם שלושה מהם בולטים במיוחד.