BETA

20.07.2008

23:21

עודכן:

בפרקליטות מעריכים: טלנסקי פחד לסבך עצמו

ההערכה בפרקליטות היא שבחקירתו הנגדית שנמשכה היום, משה טלנסקי היה מבולבל, נלחץ מהחקירה הפתאומית ופחד שהוא אומר דברים שמסבכים את עצמו. ביום שישי סיימה המשטרה את חיקור הדין בארה"ב, וזה חיזק את הראיות דווקא בפרשת "ראשונטורס". פרשנות

(1:41 דק')

ברוך קרא: "ההערכה בפרקליטות היא שטלנסקי פשוט פחד על עצמו. הוא היה מובלבל, הוא פחד הוא נלחץ מהחקירה הפתאומית והוא פחד שהוא אומר דברים שמסבכים מסיבה זו או אחרת את עצמו. אבל דווקא בעניין שנחקר היום טלסנקי, על העברת 72 אלף דולר, בפרקליטות סבורים שהם מגובים בעדויות חיצוניות בעיקר מסמכי שולה זקן.

באשר לנושא של מימון נסיעה של אולמרט לאיטליה - אין ראיות חיצוניות ולכן ספק אם בעניין זה הפרקליטות והמשטרה יילכו לכתב אישום. באשר לנושא של העברת כספים במעטפות במלון בארה"ב - זה עניין שעדיין לא הגיע לשלב החקירה הנגדית. בהקשר זה, ביום שישי סיימו חוקרי המשטרה את חיקור הדין בארה"ב אספו הרבה חומר, ובעיקר מרגישים שהצליחו לבסס יפה את פרשת "ראשונטורס".

בתום היום השלישי לחקירת עד המפתח, משה טלנסקי, בפרשת המעטפות, נרשמת שביעות רצון בקרב צוות פרקליטיו. "סוף סוף ראינו שהעד לא אמין, ושאי אפשר בעזרתו לתמוך בהוצאת כתב אישום. ראינו שכל הדברים שיש להם קונוטציה לפלילים, מתנפצים", ציין היום (ראשון) בסיפוק עורך הדין אלי זהר.

בחקירה היום נשבר טלנסקי, והודה כי בחקירתו במשטרה "שמו מילים בפיו". בתגובה טענו בפרקליטות כי עדותו בחקירה מגובה במסמכים ובעדויות אחרות, וכי מה שהוצג בבית המשפט אינו רלבנטי לעיקר - והוא שראש הממשלה אולמרט קיבל כספים מטלנסקי.