BETA

17.07.2008

01:43

עודכן:

הבוקר תחל חקירתו הנגדית של טלנסקי בפרשת המעטפות

פרקליטיו של אולמרט אמורים לחקור את טלנסקי במשך חמישה ימים, בהם ינסו להפריך את עדותו הראשונה, שבה תיאר כיצד העביר מעטפות עם מזומנים לראש הממשלה. בין הפעולות שאנשי אולמרט עשו: לשכור חוקרים פרטיים בארה"ב שימצאו ליכלוך על טלנסקי

(1:02 דק')

הבוקר (חמישי) תפתח החקירה הנגדית של משה טלנסקי, עד המפתח בפרשת "מעטפות הכסף" בה מעורב ראש הממשלה אהוד אולמרט.

פרקליטיו של ראש הממשלה ינקטו בכל דרך כדי לקעקע את עדות טלנסקי, אבל מעבר לכך הם אספו גם "שפנים" שנוגעים לאמינותו של עד המפתח.

בין היתר יציגו פרקליטיו של אולמרט קלטת מלפני 17-16 שנה, בה נשמע כביכול טלנסקי כשהוא מאיים על שותף עסקי שהסתכסך עמו. לא ברור האם אותה הקלטת, שהגיעה מארה"ב, תובא לפני בית המשפט והאם הדבר יסייע לקו ההגנה של ראש הממשלה.

ארבעת הפרקליטים של אולמרט, שיסתייעו בחוקרים פרטיים, ינסו להציג את עד טלנסקי כשקרן וכאדם שלקח עמלות על תרומות שאסף. ואת עדותו כעדות מבושלת ולא ספונטנית, שנועדה לחמוק מהעבירות שביצע בעצמו ולהפיל ראש ממשלה בישראל.

טלנסקי סיפר למשל, כי ב-2003 תרם 70 אלף דולר לאולמרט. פרקליטיו יאמרו כי לפני כן מסר גרסאות עם סכומים אחרים, אך התאים בהדרגה את דבריו לגרסת המשטרה. עוד אמר טלנסקי, כי נתן סכום של 30-25 אלף דולר למימון חופשה משפחתית של אולמרט באיטליה. פרקליטיו של ראש הממשלה יטענו כי כלל לא היה באיטליה בשנים הרלוונטיות.

לדברי טלנסקי, הוא הגיע למלון בקולורדו בו לן אולמרט והעניק לו סכום של 3,000 במזומן, כשבחדר נכחה אשת ההסברה הישראלית שרון צור. אנשי אולמרט אומרים שצור תעיד כי לא היה ולא נברא. טלנסקי סיפר גם כי נפגש עם בנו של שאול אולמרט, בנו של ראש הממשלה, וביקש לפרוע את החוב. אולמרט הצעיר מוכן להעיד כי עניין החוב לא עלה בפגישה.

עם זאת, אולמרט יודע שכל זה לא יספיק כדי לרסק את גרעין העדות של טלנסקי על קבלת הכספים לבתי המלון, הטיסות והבחירות, שעדיין לא עורער. ואין ספק שהחקירה הנגדית היום היא רק שלב נוסף בפרשת המעטפות.