BETA

13.07.2008

23:42

עודכן:

דוח חיזבאללה: רון ארד נהרג במאי 1988

דוח חיזבאללה על גורלו של רון ארד הגיע לישראל. הדוח בו שמונים עמודים מפרט את כל האנשים שאיתם דיברו חיזבאללה בנוגע לרון ארד, וכל המקומות בהם חיפשו את קברו. בישראל מנסים לבדוק האם יש בדוח שמות חדשים שישראל לא מכירה. פרשנות

(01:18 דקות)

אלון בן דוד: ישראל קיבלה לידייה במסגרת עסקת חילופי השבויים גם את הדוח המקיף שאובטח על ידי חיזבאללה.

הדוח בו שמונים עמודים מפרט את כל האנשים שאיתם דיברו חיזבאללה בנוגע לרון ארד, וכל המקומות בהם ניסו לחפור ולמצוא את קברו. מנסים לבדוק האם יש שם שמות חדשים שישראל לא מכירה. חיזבאלה טוען שארד נהרג במאי 1988.

בינתיים העסקה תתבצע כמתוכנן, ביום רביעי יגיעו מלבנון גופותיהם של שני החיילים - אם אכן הם מתים ובתוך מעבר הגבול יתבצע תהליך הזיהוי. אלופי צה"ל יודיעו למשפחות החטופים על הזיהוי, ויוקם מקום להתייחדות במקרה והמשפחות ירצו.

רק לאחר הזיהוי הסופי יועברו קונטאר ולוחמי החיזבאללה, ובעוד חודש ישראל תשחרר 8-9 אסירים פלסטינים.