BETA

19.06.2008

01:24

עודכן:

קשה לשלם בהוראת קבע

החברות הגדולות יעשו הכל כדי שלא נשלם בדרך זו, במקום בכרטיס אשראי. לפי הוראת המפקח על הבנקים, המשלם בהוראת קבע יהיה רשאי לבטל את הרשאתו בכל עת ואילו נהלים אלה לא יחולו על חיובים בכרטיסי אשראי

(5:52 דק')