BETA

03.06.2008

01:57

עודכן:

הכיבוש התל אביבי

הסופר אלון חילו מציג את ספרו החדש, אחוזת דג'אני. העלילה עוקבת אחר דמות אמיתית שחיה בישראל במאה ה-19, חיים קלברסקי שמה אבל הסיפור שנרקם סביבו רובו פרי מוחו של חילו. הספר שבו מציאות ובדיה מתערבבים מציג את הציונים הראשונים בבואם לגרש את הערבים מתל אביב. הספר מציע גם מילון לשפה המדוברת של אז ומפה של תל אביב מלפני קום המדינה והשוואתה למפה המודרנית

(03:04 דקות)