BETA

29.05.2008

00:05

עודכן:

מה נשתנה?

הדברים שאמר שר הביטחון לראש הממשלה זהים כמעט לחלוטין לקריאתו לאולמרט בקיבוץ שדות ים לפני שנה, מיד לאחר פרסום הדוח הראשון של ועדת וינוגרד. ברק אז והיום

(01:39 דק')