BETA

המשטרה ביקשה להוציא איסור פרסום על פרטי חקירת זקן

התפתחות בחקירות ראש הממשלה, אהוד אולמרט. שולה זקן מי שהיתה ראש לשכתו נחקרה באזהרה, במסגרת החקירות שמנתהלות נגד אולמרט בנושא תקופת כהונתו כשר התמ"ת. המשטרה פנתה לבית המשפט וביקשה להוציא צו איסור פרסום על פרטי חקירתה של זקן

(21 שנ')