BETA

21.04.2008

16:19

עודכן:

מראשית חודש מאי תייקר "אל-על" את מחירי הטיסות

חברת אל-על הודיעה על העלאת תעריפי הטיסות בשיעור ממוצע של 6.5% החל מראשית החודש הבא. אל על העלתה את המחירים בחודש ינואר האחרון אולם מאז התייקרו מחירי הדלק שוב

(28 שניות)

בעקבות העליה החדה במחירי הנפט לשיא של כל הזמנים הודיעה היום (שני) חברת "אל-על" על העלאת תעריפי הטיסות בשיעור ממוצע של 6.5% החל מראשית החודש הבא. בנוסף תעלה החברה את היטל הדלק הנגבה מכל נוסע ב-80 דולרים ליעדים ארוכי טווח. 40 דולרים לאירופה ו-30 דולרים דולרים לטיסות קצרות באזור אגן הים התיכון.

מחברת אל על נמסר, כי העלאת המחירים נובעת מעלייה במחירי הנפט לשיא של כל הזמנים. העלאת המחירים האחרונה הייתה בחודש ינואר האחרון.

בעשרת החודשים האחרונים העלתה אל על כל חודשיים את מחירי כרטיסי הטיסה. ההתייקרות האחרונה הייתה כאמור בינואר. בחברה נימקו אז את העלאות המחירים על רקע שחיקת הדולר מול השקל - ובסוף מרץ דיווחה אל על על שיא רווחים מיום היווסדה. החברה רשמה בשנת 2007 רווח נקי של 31 מיליון דולר לעומת הפסד של 34 מיליון דולר בשנת 2006.

הכנסות החברה לשנת 2007 הסתכמו במיליארד ו-930 מליון דולר, לעומת מיליארד ו- 670 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של 16 אחוזים. הרווחים הגבוהים באים על רקע השחיקה בשער דולר ועליית מחירי הדלק הסילוני.

הרווח התפעולי של החברה עומד על 71 מיליון דולר לעומת הפסד של שמונה וחצי מיליון דולר בשנת 2006.

ובתוך כך, סוכנות האנרגיה הבינלאומית פרסמה תחזית חדשה הטוענת כי העליה במחירי הנפט נובעת מעליה בצריכה בשווקים המתעורכים, ולא מן ההאטה בשוק האמריקני. מהנתונים בתחזית עולה כי כמויות הנפט שיצרכו השווקים המתעוררים יעלו לראשונה על זו של ארצות הברית.