BETA

07.03.2008

01:49

עודכן:

תלונותיהן של האלפיות מציירות דפוס התנהגות קבוע של קצב

האישומים המקוריים נגד משה קצב התבססו על הוכחת שיטת פעולה - קווי דמיון בין התלונות של נשים שונות. בראיון ששידרנו אתמול עם א' שעבדה במשרד התיירות, הופיעו פרטים וצורת התנהגות שמזכירה מאוד את דבריה של מתלוננת אחרת: א' שעבדה בבית הנשיא

(02:36 דק')