BETA

עוד סחבת במשטרה - והפעם הסובלים הם שוטרים

משפטם של השוטרים מנהריה, המואשמים בהנחת מטעני חבלה מתחת למכוניתו של ראש משפחת פשע בעיר לא מתחיל. הסיבה לעיכוב: במחלקה לחקירות שוטרים לא מעבירים את חומר החקירה להגנה

(02:03 דק')

למעלה מחודשיים נתונים ארבעת השוטרים במעצר בית בתנאים קשים מאוד ומשפטם טרם החל. "אני בבית סוהר, סביבי יש גדרות, יש שומרים, יש מצלמות. תוסיפי לזה את הכתם השחור שכרגע מודבק עליי, שאני כרגע יחד עם עורכי הדין לא יכול להלבין אותו" מספר אחד מהם.

על פי תנאי השחרור שנקבעו, השוטרים, שוהים בבתיהם עם אזיקים אלקטרוניים. נאסר עליהם לעזוב את בתיהם ללא אישור מוקדם וליווי צמוד. כל אחד מהשוטרים הפקיד ערבות על סך 20 אלף שקלים, וכן חתמו על התחייבות עצמית בגובה 50 אלף שקלים. בנוסף, הוצאו נגד הארבעה צווי עיכוב יציאה מהארץ.

בית המשפט המחוזי בחיפה החליט בחודש דצמבר לשחרר למעצר בית את ארבעת השוטרים מתחנת נהריה, החשודים בהטמנת חומרי נפץ לעבריין הבכיר מיכאל מור ולבן משפחתו. השופט ציין, כי מדובר בפרשה עגומה, שבה שוטרים בתפקיד ביחד עם אזרח נוסף, נטלו לכאורה חלק בפעילות עבריינית כדי לנקום בעבריינים מוכרים, אך יחד עם זאת החליט לשחררם, כיוון שהם עדיין נמצאים בחזקת חפים מפשע, וכיוון שלא יהוו סיכון לציבור אם ישוחררו.

"משפטם עלול להימשך זמן רב", כתב השופט בהחלטתו. "הסכנה הנשקפות להם במעצר רבה יותר מהסכנה הנשקפת לציבור בכלל ולאלו שבהם ניסו המשיבים לפגוע. כאשר בוחנים את המסוכנות היחסית של המשיבים, סבור אני כי ניתן כבר בשלב זה להורות על שחרורם".