BETA

04.12.2007

01:27

עודכן:

איידס בעולם הערבי: "החברה חסרת רחמים"

השלטונות במדינות ערב דוחים חולי איידס רבים שבאים כדי לקבל טיפול. חולת איידס: "החברה דוחה אותנו וגם המדינה - הם כאילו אומרים לנו להמשיך לעסוק בזנות"

(8:53 דק')