פישר: "חייבים לשלב את הערבים בשוק העבודה"

נגיד בנק ישראל, סטנלי פישר, אמר בכנס הרצליה השלישי לעסקים יהודים-ערבים, כי "אם לא נדאג כחברה לפעול לשילוב האוכלוסייה הערבית בעבודה, חלקים גדולים יותר מהאוכלוסייה ייקלעו לעוני". לדבריו, יש להפסיק את האפליה ולהסיר את החסמים התרבותיים בפני העסקת בני מיעוטים בשוק העבודה היהודי

"אם לא נדאג, כחברה, לפעול לשילוב האוכלוסייה הערבית בשוק העבודה, חלקים גדולים יותר מהאוכלוסייה ייקלעו למעגל עוני", כך אמר היום (שלישי) נגיד בנק ישראל, סטנלי פישר, בכנס הרצליה השלישי לעסקים יהודים-ערבים בישראל. בכנס השתתפו כ-300 אנשי עסקים בכירים ומשפיעים בקהילה העסקית היהודית והערבית בישראל.

פישר הדגיש כי "מרבית העוני בישראל מרוכז בעיקר במגזר הערבי והחרדי. התמונה שעולה ממצב ההשתלבות של האוכלוסייה הערבית בשוק העבודה בישראל מחייבת התייחסות מיוחדת ומציאת פתרונות מתאימים המתבססים, בין היתר, על מערכת תמריצים נכונה. זאת כדי להגביר את שיעורי ההשתפות של האוכלוסייה הערבית כולה ובמקביל להסיר חסמים בקליטתם במקומות עבודה - והדבר רלוונטי במיוחד לגבי נשים".

בנושא תעסוקת ערבים במגזר היהודי אמר פישר כי "קיימים מחקרים רבים המצביעים על אי שיוויון תעסוקתי ועל אי שיוויון בשכר בין האוכלוסייה הערבית לאוכלוסייה היהודית. זאת, מסיבות שונות, ולא אחדש אם אציין גם את נושא האפלייה".

פישר מסביר כי "יש לפעול להסרת חסמים, בין היתר גם חסמים תרבותיים, בשוק העבודה, כולל נושא האפליה כלפי בני מיעוטים, בפני העסקת עובדים ערביים, כמו גם בפני עשיית עסקים בין המגזרים השונים".

"לשים את החינוך בסדר עדיפות גובה"

כפיתרון בשלב המיידי מציע סטנלי פישר לשים את נושא החינוך במגזר הערבי בסדר עדיפויות גבוה. "הכוונה היא בעיקר לחינוך והכשרה למקצועות שיסייעו לאוכלוסייה הערבית להשתלב בשוק העבודה, במיוחד בענפים ובמקצועות הדורשים רמת מיומנות גבוהה יחסית, והשכר המשולם בהם גבוה. שמעתי רבות מפי אנשים במערכת החינוך ומפי תעשיינים שהחינוך הטכנולוגי נזנח בשנים האחרונות".

בכנס נידונו נושאים מגוונים כמו אזורי תעשיה משותפים, פוטנציאל ההשקעות בשוק הערבי, העולם הערבי כפוטנציאל כלכלי, תעסוקת ערבים בהיי-טק והשפעת הרפורמה בשוק ההון על הכלכלה הערבית.