BETA

משפחת רוט מתנגדת להסגרתו של בן-אבגי באשמת שוד

בית המשפט הפדרלי בארגנטינה מוכן להסגיר את משה בן-אבגי, אך באשמת שוד בלבד. משפחתו של נהג המונית, דרק רוט, שנרצח ע"י בן-אבגי, מעדיפה שהרוצח יסתובב חופשי בארגנטינה מאשר בארץ

(2:07 דק')