BETA

יפה בחיג'אב

וופא ג'ינאחי, מיס בחריין, זכתה מתחרות מלכת היופי של העולם הערבי שהתקיים בסוף השבוע בקהיר. אך ג'ינאחי לא מסתפקת בשלום עולמי, ומעוניינת לקדם את לבישת החיג'אב

(1:40 דק')