סקר: מצב המפונים משתפר

סקר משרד התמ"ת קובע כי שנתיים לאחר ההינתקות חלה עלייה מסוימת בשיעור התעסוקה של המפונים וירידה בשיעור האבטלה. עם זאת, שיעור התעסוקה של המפונים נמוך עדיין באופן משמעותי מהשיעור שהיה לפני הפינוי

שנתיים לאחר הפינוי ממשיך להשתפר מצבם התעסוקתי של מפוני חבל עזה וצפון השומרון. מאז הפינוי גדל בהתמדה שיעור ההשתתפות של המפונים בכוח העבודה, תוך עלייה בשיעור התעסוקה שלהם וירידה בשיעור האבטלה. כך עולה מתוך ממצאי סקר מעקב אחר מפוני חבל עזה וצפון השומרון שנערך כשנתיים לאחר הפינוי (יוני-יולי 2007) על ידי מינהל תכנון מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת. עם זאת, כך עולה מהסקר, שיעור התעסוקה של המפונים נמוך עדיין באופן משמעותי מהשיעור שהיה לפני הפינוי.

עוד עולה מהסקר כי הגידול בשיעור התעסוקה בקרב המפונים העלה במקביל את מספר המפרנסים הממוצע למשק בית וזה הגדיל את ההכנסות מעבודה למשפחה. עם זאת הן עדיין נמוכות באופן ניכר מרמת ההכנסות הממוצעת לאותם משקי בית לפני הפינוי.

בני פפרמן, מנהל מינהל תכנון מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת אומר כי הדו"ח הנוכחי הוא הרביעי במספר והוא מתבסס על סקר שוטף הנערך על ידי מינהל מחקר וכלכלה.

בסקר רואיין נציג אחד מ-1,360 משקי בית שמסר פרטים הקשורים גם בתעסוקת בן או בת זוגו. בימים אלה משלים המינהל את הסקר באמצעות ראיון בן או בת הזוג שטרם רואיינו.

ממצאים נבחרים מהדו"ח

• שנתיים לאחר הפינוי נמצא כי 57.3% מהמפונים עובדים, 20.5% מהמפונים מובטלים ו-22.3% מהמפונים לא נמנים על כוח העבודה.

• שיעור התעסוקה כיום, שנתיים לאחר הפינוי, גדל בהשוואה לשיעור שנמצא בסקר הקודם שנערך 15 חודשים לאחר הפינוי (45.3%) ועומד על 57.3%. ברם, שיעור זה קטן ב-20.3 נקודות האחוז משיעור התעסוקה באוכלוסיית המפונים, לפני הפינוי.

• 67.1% מהמפונים "נחשפו לתעסוקה" דהיינו, עבדו או עובדים מיום הפינוי ועד היום. משך זמן העבודה הממוצע בקרב כלל המפונים עמד על 13.4 חודשים (מתוך 23 חודשים).

• קרוב ל-17% מסך המפונים ציינו כי לא עבדו אפילו יום אחד מאז הפינוי ועד היום. הסיבות שמנו המרואיינים לאי הימצאותם בכח העבודה היו מגוונות. שליש (33.7%) מחברי הקבוצה ציינו כי התייאשו מלחפש עבודה ורבע (25.9%) דווחו שהם לומדים (לרבות, לימודי קודש, 11.1%), גיל גבוה ומחלה צויינו בשיעורים דומים (14.7% ו-12.9%, בהתאמה).