BETA

דירוג אקדמי: הטכניון הוא המוסד המוביל בישראל

דירוג המוסדות האקדמיים בארץ מצא שהטכניון מוביל ואחריו האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת ת"א. מכון המחקר בדק 67 פרמטרים, בהם רמת הוראה, שביעות רצון של הסטודנטים ואווירה חברתית. המכללות ספיר ותל חי עלו בדירוג, למרות המצב הביטחוני ממנו סבלו

ה"טכניון" הוא המוסד האקדמי המוביל בישראל, כך עולה מדירוג מקיף של 25 מוסדות אקדמיים. על פי הדיווחים בחדשות "קול ישראל", במקום השני נמצאת האוניברסיטה העברית בירושלים ואחריה אוניברסיטת תל אביב.

לסטודנטים בטכניון אולי אין חיים, אבל דירוג של מכון המחקר "מעל הממוצע" מצא כי זהו המוסד האקדמי הטוב בישראל. הדירוג בוצע ב-35 מוסדות אקדמיים והשתתפו בו 8,600 סטודנטים שדירגו 76 פרמטרים, בהם: איכות הלימודים במוסד, מידת היוקרה שלו והיחס לסטודנטים. כמו כן, הופעלו לקוחות סמויים ובוצעו ניתוחים של פרסומי המוסדות.

במקום השני בדירוג נמצאת האוניברסיטה העברית בירושלים ואחריה אוניברסיטת תל אביב. כמו כן, נרשמה עלייה בדירוג של מכללות ספיר ותל חי - בשתיהן התמודדו הסטודנטים עם מצב ביטחוני קשה. עורכי המחקר אמרו כי הסיבה לשיפור בדירוג של מכללות אלו נובעת מעלייה חדה בשביעות הרצון של הסטודנטים מחיי החברה, הערכת היוקרה של המוסד ושל הסטודנטים הלומדים בו.

מכללת אורנים דורגה במקום ה-12 והיא המובילה בין המוסדות להוראת החינוך. אוניברסיטת "דרבי" דורגה במקום האחרון ברשימה.