נמנעו פיטוריהם של 1,500 מורים

בג"ץ הורה למשרד החינוך להגיש תוך חצי שנה תוכנית כדי למנוע את אפליית היישובים בעלי העדיפות הלאומית. בינתיים בוטל הקיצוץ בסך 150 מיליון שקלים עליו הוחלט, ואושר קיצוץ בשיעור של 3% מהמתוכנן בלבד

בג"ץ פסק היום (ראשון) כי יש לדחות בשנה את קיצוץ התקציבים במוסדות החינוך באזורי עדיפות לאומית, ובכך נמנעו פיטוריהם של 1,500 מורים.

המורים היו אמורים להיות מפוטרים בעקבות פסיקת בג"ץ מהשנה שעברה, שאסרה על המשך התקצוב על סמך "מפת העדיפות הלאומית". בג"ץ פסק כי יש להפסיק להעניק יחס מועדף לאותם יישובים, ולקבוע קריטריונים שוויוניים יותר לחלוקת התקציב.

בשל הפסיקה אמורים היו 150 מיליון שקלים המועברים ליישובים אלו להיות מקוצצים, ו-1,500 מורים עמדו לאבד את עבודתם. לאחר שהמרכז לשלטון המקומי ורשת אורט עתרו בדרישה למנוע את הקיצוץ, אישר בג"ץ קיצוץ של 3% בלבד מהתקציב האמור, שעומדים על חמישה מיליון שקלים.

בית המשפט נימק את החלטתו בכך שמשרד החינוך לא הציג חלופות לתקצוב חדש עבור אותם יישובים כדי למנוע את אפלייתם. נשיאת בית המשפט העליון, דורית בייניש, טענה כי משמעות הקיצוץ היא תיקון אפליה באמצעות יצירת אפליה חדשה. בג"ץ אף הורה למדינה להגיש בתוך כחצי שנה תוכנית חדשה.