תלונה: "חברת החשמל מפלה לרעה את יוצאי אתיופיה"

עמותת "טבקה" טוענת בתלונה לראש הממשלה כי חברת החשמל מפלה לרעה את יוצאי אתיופיה ואינה נוהגת באופן שוויוני בקבלתם לעבודה ובקידומם, זאת בניגוד להנחיות להעדפה מתקנת בעבודה לבני העדה. בחברת החשמל אומרים כי הם אינם נותנים עדיפות למגזר זה או אחר בקבלת עובדים, אלא מתייחסים אך ורק לקריטריונים מקובלים של התאמה לתפקיד

"חברת החשמל נוהגת במדיניות מפלה בקבלה, קידום ופיטורי עובדים יוצאי אתיופיה, ובכך היא פועלת בניגוד לתקנות רשות החברות, המחייבת נקיטת העדפה מתקנת באשר לשילוב יוצאי אתיופיה בשוק העבודה", כך טוענת עמותת "טבקה", משפט וצדק לעולי אתיופיה.

במכתב תלונה ששלח מנכ"ל "טבקה", עו"ד יצחק דסה, לראש הממשלה, עם העתקים לשרי התשתיות, הקליטה, התמ"ת ומנכ"ל חברת החשמל, הוא טוען כי מנתונים המצויים בידיו עולה תמונה עגומה מאוד, לפיה קיים בחברת החשמל תת ייצוג לעובדים יוצאי אתיופיה, שהינה תוצאה של אפליה מכוונת מצד הנהלת החברה.

עו"ד דסה טוען עוד, כי "בעוד שיוצאי אתיופיה מהווים כאחוז וחצי מכלל האוכלוסייה, הרי כלל מספר העובדים בחברת החשמל מקרב יוצאי אתיופיה עומד על פחות מחצי אחוז והמספרים אף נמוכים משמעותית, כאשר מדובר בעובדים קבועים".

עמותת "טבקה" מציינת כדוגמה את אגף הביצוע בחברה, המעסיק כ-1,000 עובדים קבועים, מהם רק 4 עובדים יוצאי אתיופיה. "זהו מצב מגוחך מאוד, הדורש שינוי מיידי", טוענת "טבקה". דסה אומר כי לפני מספר חודשים פנתה "טבקה" למנכ"ל חברת החשמל, אורי בן-נון, בדרישה לשנות מדיניות זו, המפלה לרעה את יוצאי אתיופיה. כן דרשה "טבקה" למנוע פיטורי עובדים זמניים יוצאי אתיופיה, שממילא מספרם היחסי בחברה קטן מאוד.

השוויון רחוק מלהגיע

בתשובת החברה לפנייה השיב מנהל אגף משאבי אנוש, אבי ענתבי, כי חברת החשמל אינה נותנת עדיפות למגזר זה או אחר בקבלת עובדים, אלא מתייחסת אך ורק לקריטריונים מקובלים של התאמה לתפקיד.

"תשובה זו מעלה תמיהות באשר לנכונותה של חברת החשמל לתת לאוכלוסיות שונות ולקבוצות מיעוט הזדמנות שווה", טוען מנכ"ל "טבקה", עו"ד יצחק דסה. "בניגוד לנאמר בתגובת החברה, הרי השיקולים המנחים אותה אינם שיקולי התאמה וכישורים, אלא כוחם הפוליטי וקשריהם של העובדים בתוך חברת החשמל ומחוצה לה. התנהגות זו של חברת החשמל ועובדיה הינה מנוגדת להוראות הדין".

עמותת "טבקה" טוענת עוד, כי נתונים סטטיסטיים מראים כי יוצאי אתיופיה מתמודדים עם שיעור גבוה של אבטלה, במיוחד בקרב אקדמאים בני העדה. "מעבר להיעדר הרשת החברתית וכוח פוליטי של יוצאי אתיופיה, הרי הגורם המשמעותי המעקב ומונע את השתלבותם באופן שוויוני בשוק העבודה וקידומם, הוא דעות קדומות וגזעניות, בהן נגועים רבים בחברה הישראלית, ונראה כי מצב זה אינו פוסח גם על חברת החשמל", טוענים ב"טבקה".

עו"ד יצחק דסה טוען, כי ימי השוויון בחברת החשמל בקבלתם לעבודה ובקידומם של יוצאי אתיופיה רחוק מלהגיע, והחברה נוהגת בנושא זה ההיפך. "בתקופה בה חברת החשמל בוחנת את חידוש חוזיהם של עובדים זמניים, כולל אלה שעבדו 10 שנים ויותר, וגלי פיטורים מרחבים על החברה, העובדים יוצאי אתיופיה, בהם הנדסאים ומהנדסים, הם הראשונים המועמדים לפיטורים".

בפנייתו לראש הממשלה, דורש מנכ"ל "טבקה", להתערב ולפעול מיידית כי חברת החשמל וחברות ציבוריות כדוגמתה ינהגו באופן שוויוני כלפי העסקת יוצאי אתיופיה וימנע את פיטוריהם הצפויים של עובדים בני העדה, כל עוד מספרם היחסי לא יגיע ליחס הראוי לו.