רוב ערביי ישראל מסכימים למדינה יהודית - בתנאי שתהיה שוויונית

סקר: 75% מערביי ישראל מוכנים לניסוח חוקה שתגדיר את ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, אשר מבטיחה שוויון זכויות לכל אזרחיה

מרבית אזרחי ישראל הערביים יתמכו בישראל יהודית ודמוקרטית, המבטיחה שוויון לכל אזרחיה - כך עולה מסקר של מכון הסקרים "יאפא" שהוזמן על ידי עמותת "חוקה בהסכמה". על פי ממצאי הסקר, כ-75% מהערבים הישראליים סבורים שיתמכו בכינון חוקה שתגדיר את ישראל ככזו.

בעמותת "חוקה בהסכמה" רואים בתוצאות הסקר הוכחה לכך שניתן לנסח חוקה שתהיה מקובלת על רוב הציבור הערבי בארץ, אשר תגדיר את ישראל כמדינה יהודית - בתנאי שיובטח בה שוויון לכל אזרחי המדינה. עם זאת, בהשוואה עם סקר דומה, שנערך ב-2004, הסתבר כי שיעור התמיכה בחוקה כזו נשאר דומה, אך עוצמת התמיכה בה פחתה.

עוד עולה מהסקר, שבקרב הערבים בישראל התמיכה בכינון חוקה גבוהה ביותר: כ-88% מהנשאלים הביעו תמיכה בכינון חוקה כזו. 72% מהנשאלים ציינו כי חשוב להם שבחוקה יוזכר שוויון הזכויות לערבים.

הסקר נערך במחצית הראשונה של חודש אפריל, והשתתפו בו 507 נשאלים. טעות הדגימה בו עומדת על 4%.