ארוכה הדרך לרישיון

שר התחבורה צפוי לקבל המלצות של ועדה מיוחדת, לפיהן תוארך תקופת החניכה של נהגים חדשים בשלושה חודשים נוספים, והנהג החדש והחונך יחוייבו לעבור לקראתה הדרכה מיוחדת

בכוונת משרד התחבורה להערים קשיים נוספים על צעירים המבקשים לקבל רישיון הנהיגה. "מעריב" מדווח היום (שני) כי במסגרת המהפכה, תוארך תקופת החניכה משלושה לשישה חודשים, ובנוסף יחויבו הנהג החדש וחונכו לעבור לקראתה השתלמות מיוחדת.

נהלים אלו מהווים חלק מהמלצותיה של ועדה מקצועית בנושא "רשיון נהיגה מדורג". שר התחבורה, שאול מופז, צפוי לקבל את המלצותיה של הוועדה, שיוגשו בשבוע הבא. אם אכן יתקבלו ההמלצות, הליך הוצאת רישיון הנהיגה צפוי להיות מסובך למדי.

במסגרת השינויים, לאחר מבחן הנהיגה יחויבו הנהג הצעיר וחונכו לעבור הדרכה ממוסדת, שבה יוסבר להם תהליך החונכות הנדרש מהם. לאחר מכן הם יחלו תקופה בת שישה חודשי חונכות, משך זמן כפול מהתקנות הנוכחיות. בשלושת חודשי החונכות הראשונים לא יורשה הצעיר לנהוג בשעות החשיכה או להסיע נוסעים.

הצהרה משותפת על השלמת התהליך

בתום ששת חודשי החונכות יצטרכו הנהג והחונך לחתום על הצהרה לפיה התהליך הושלם במלואו, ורק אז יזכה הנער ברישיון המיוחל. בכל מקרה, רישיון נהיגה לא יינתן לפני גיל 17 וחצי. השיטה החדשה תהיה תקיפה רק עבור נהגים חדשים עד גיל 24.

על פי התקנות הנוכחיות, נדרש נהג חדש לנסוע בליווי חונך במשך שלושה חודשים, ונאסר עליו להסיע יותר מנוסע אחד במשך שנתיים ממועד הוצאת הרישיון.